work – life balance w praktyce

Pokazuje: 7 WYNIKI
Inspiracje Raporty Analizy

Co łączy dobrych pracowników i… motyle

Artykuł napisany na podstawie Analizy Tematycznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu nr 1/2016 „Rola równowagi: strategiczne podejście do work-life balance” Dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak zaczyna analizę od ważnej uwagi dotyczącej zmian jakie na polskim rynku pracodawców można zauważyć na przestrzeni ostatnich 20 lat. Mowa …