work – life balance w praktyce

FEMMERITUM

Femmeritum to zespół specjalistów, którzy pragną pomóc pracodawcom i pracownikom w rozwijaniu indywidualnego potencjału osób zatrudnionych, co wydaje się niezbędnym warunkiem obopólnej satysfakcji i płynących z niej także obustronnych korzyści. Wierzymy bowiem, że dobry pracownik przyczyniający się do sukcesu swojej firmy to człowiek, który widzi sens swojej pracy i realizuje się w niej, nie zapominając o   osobistych celach.  W naszej działalności przyświeca nam idea człowieka wielowymiarowego, którego poczucie szczęścia i zadowolenia jest wynikiem spełnienia się w rolach zawodowej , osobistej i społecznej i który – co oczywiste , cieszy się dobrym zdrowiem. Kluczowym sposobem zatrzymania najlepszych talentów, twórców wizerunku i powodzenia firmy, jest zapewnienie  pracownikom wszechstronnej równowagi.

Femmeritum pomaga ją zapewnić poprzez:
• doradzanie w tworzeniu i realizacji programów work-life balance, work-family balance, wellness.  Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb firmy, pracowników i benchmarkingu branżowego wypracowujemy konkretne  rozwiązania i wdrażamy je. Zajmujemy się również tworzeniem systemów motywacyjnych promujących zrównoważony rozwój. Przyczyniamy się  w ten sposób do tworzenia wizerunku dobrego pracodawcy. Nasze działania mają na celu zwiększenie  zaangażowania pracowników, zatrzymanie kluczowych i pozyskanie nowych talentów, zmniejszenie fluktuacji zatrudnionych;
•  zakładanie przy firmie miejsc opieki dla dzieci: przedszkoli, żłobków, klubów malucha. Badamy zapotrzebowanie na nie i planujemy wykorzystanie miejsc opieki w kolejnych latach działania. Zapewniamy kompleksową realizację projektu od badania potrzeb , poprzez wypracowanie decyzji, pozyskanie wsparcia finansowego, aż po utworzenie placówki. Związane z firmą miejsca opieki dla dzieci sprzyjają zatrzymaniu pracujących w niej rodziców i zwiększają ich lojalność wobec pracodawcy. Zmniejsza to fluktuację pracowników, a co za tym idzie koszty rekrutacji i nowych szkoleń;
• organizację imprez rodzinnych, których celem jest umożliwienie pracującym rodzicom udział w wydarzeniach integrujących zespół pracowniczy bez konieczności rezygnowania z życia rodzinnego. Wspólny udział pracowników firmy i ich rodzin wzmacnia więzi pomiędzy nimi, zwiększa lojalność i zaangażowanie  kadry. Mamy w swoim pakiecie oferty  imprez dla samych dzieci odpowiadające na potrzeby organizacji;
• organizowanie półkolonii dla dzieci pracowników w czasie wakacji i ferii zimowych.  Obowiązki zawodowe często kolidują z wypełnianiem roli rodzicielskiej i sprawowaniem opieki nad dziećmi, zwłaszcza w okresach przerw w pracy szkoły czy przedszkola. Półkolonie dają rodzicom możliwość realizowania pracy bez stresu i ze świadomością, że ich dzieci są bezpieczne i aktywnie  odpoczywają;

projektowanie i realizowanie szeregu działań jakie pracodawcy mogą wdrożyć aby wesprzeć pracujących u siebie rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *