work – life balance w praktyce

Pokazuje: 13 WYNIKI
Wyzwania pracujących rodziców

Vademecum Ambitnego Rodzica – kreatywność

Kreatywność, innowacja, nowatorstwo to  umiejętności XXI wieku W dobie szybkich zmian, konieczności podejmowania walki o utrzymanie się na rynku, zmniejszania kosztów wytwarzania nie do przecenienia jest umiejętność myślenia wszystkich tych, którzy uczestniczą w tym procesie. Można przypuszczać, że  sprawność wykorzystywania informacji będzie co raz w …